Spisetid er familietid

  • 3 piger
  • 1 Mor
  • 1 Far
  • 8 fritidsinteresser
  • 2 fuldtidsjobs
  • 1 selvstændig virksomhed
  • 1 ordentlig bunke lektier
  • Uendeligt mange madpakker

= Meget travl hverdag

Sådan er det hjemme i vores familie. Fem mennesker i alderen 6-49 med pligter, fornøjelser, hobbyer og venner. 

Nogle dage føles vores hjem som en banegård. Nogle dage kører vi "Når min Far kommer hjem, er min Mor lige gået". Der bliver smækket døre og krammet. Vrisset og jublet. 

Vi er nogens kolleger, klassekammerater og venner, men vi er først og fremmest en familie. Hinandens familie. Der, hvor vi allesammen lander efter gode dage og dårlige dage. Og uanset hvor travlt vi har, så spiser vi sammen - mindst en gang om dagen.

Hver aften mødes vi rundt om bordet og spiser god, sund, grøn mad. For mad er ikke bare næring, det er kærlighed og omsorg til krop og sjæl. Nogle aftener kan det være svært at få ørenlyd mellen tre piger med veludviklede talegaver og ditto diskussionslyst. 

Så tager vi Runden.

Runden går ud på, at vi hver især fortæller om tre ting fra vores dag. Skidt og kanel. Reglen er, at ingen må afbryde. På den måde bliver alle hørt, og vi bliver opdateret på hinandens liv.

Bagefter skal der ryddes op, bades, laves lektier, læses historier, smøres madpakker og puttes. Og nogen skal måske afsted til møder eller fritidsinteresser, og på den måde spredes vi igen. 

Indtil næste aften. Ved bordet. Og maden. Sammen.